Onderhoudsdag

 | Onderhoudsdag
Vele duizenden mountainbikers maken jaarlijks gebruik van het mountainbike netwerk Salland. Een logische gevolg van intensief gebruik is, dat slijtage ontstaat en onderhoud nodig is. Eind 2016 is de commissie van de ATB Veldtoertocht Heeten benaderd door Henk Borkent om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de paarse route in de omgeving van Heeten. Gezamenlijk is er een plan opgesteld voor de paarse route, locatie Vlessendijk. In grote lijnen bestaat het onderhoud en de aanpassing uit 4 fases.

Fase 1: Ingang paarse route Vlessendijk. Onderhoud bestaande route + aanleg gewijzigde route

Fase 2: Aanleg en uitbreiding route door de beukenlaan + aanleg 2 nieuwe bruggen

Fase 3: Onderhoud bestaande route met toevoegen van vele m3 zand

Fase 4: Aanleg van een nieuwe gewijzigde technische route + aanleg extra brug

In het weekend van 7 en 8 april wordt een internationale actie gehouden om aandacht te vestigen op het onderhoud van MTB-routes: 'Take-care-of-your-trails'. Ook in Salland worden op 7 april MTB-ers opgeroepen om een ochtend mee te helpen aan het onderhoud van de routes van MTB Netwerk Salland.

Henk Borkent, beheerder van de Paarse Route van het Netwerk Salland, zou graag die dag met vrijwilligers aan het werk gaan om delen van de route te verbeteren en de aanleg van een aantal nieuwe delen af te ronden. De werkzaamheden vinden plaats tussen Heeten en Okkenbroek. Een aantal vaste vrijwilligers stuurt de werkzaamheden aan.

De routes van MTB Netwerk Salland zijn sinds 2013 in gebruik. In totaal ligt er ruim 100 km aan routes door het Sallandse land, met veel mooie singletracks. "Via deze onderhoudsdag willen we MTB-ers bewust maken van het werk en de kosten, die het onderhoud en de verbetering van de routes met zich mee brengen", stelt Henk. Routesponsor WR Bikes trakteert de vrijwilligers op appeltaart; Sallandse Wegenbouw BV heeft voor aanvoer van zand gezorgd.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 06-14541647.

Categorie RouteonderhoudBron ATBHeetenDatum 05/02/2019

Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.